Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.e-matgdynia.pl

 

Sprzedającym jest firma

MAT Jan Sikora

z siedzibą 81-261 Gdynia ul. Gen.Orlicz Dreszera 28/IV lok.30 , prowadzący działalność na podstawie
jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /
NIP:586-102-46-77., Regon:190647493 zwany także zamiennie
„Sprzedającym”.
Kontakt z Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów 58-6611547
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@e-matgdynia.pl
 bezpośrednio ze strony sklepu internetowego www.e-matgdynia.pl


& 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy   wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia   usług drogą elektroniczną.


2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Konsument - osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Jako Konsumenta traktuje się również osobę fizyczną (przedsiębiorcę) zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.(Art. 3855 Kodeksu Cywilnego).

4.Sprzedający-(Sprzedawca) Mat Jan Sikora/ 81-261 Gdynia ul. Gen.Orlicz Dreszera 28/IV lok.30 prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem http:/www.e-matgdynia.pl

5. Przedmiot transakcji - Towary oraz usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

8. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

10. Sklep Internetowy ( Sklep ) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-matgdynia.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

11. Strona – Sprzedawca i Klient.

12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.e-matgdynia.pl .

13. Link na stronie - Elektroniczny odnośnik przekierowujący na stronę np informacyjną.


14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające   bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za   pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające   rodzaj i liczbę Produktu.

& 2 Zasady ogólne

1. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem . (Zobacz też..)

2.Sklep internetowy www.e-matgdynia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.e-matgdynia.pl w tym do składania zamówień za pośrednictwem tej strony niezbędny jest komputer wyposażony w system operacyjny Windows 7, 8 lub nowszy oraz przeglądarka internetowa Firefox, Chrome lub Internet Explorer w wersji z roku co najmniej 2012 lub nowsza wraz z włączoną opcją akceptacji plików cookies (tzw. pliki ciasteczka).

3. Produkty oferowane w sklepie www.e-matgdynia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku produktów przecenionych lub niepełnowartościowych odpowiednia informacja umieszczona jest na karcie produktu.(zobacz o produktach)

4. Umowy zawierane są z wykorzystaniem sieci Internet, przebieg transakcji od momentu zawarcia umowy do momentu dostarczenia towaru szczegółowo uregulowany jest w Zasadach Sprzedaży prezentowanych na stronie www.e-matgdynia.pl stanowiących integralną część niniejszego regulaminu.

5. Umowa,zostaje zawarta w języku polskim. Treścią umowy jest potwierdzone przez pracownika naszej firmy zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności stanowiącymi jego część. Regulamin wraz z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności można pobrać w formacie PDF.

6. Firma działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zobacz ( Dz.U nr 171 z dn 20 września 2007r)

§ 3 Składanie zamówień

1. Ceny produktów na stronach internetowych www.e-matgdynia.pl (jeśli nie zaznaczono innaczej) podane są w postaci cen brutto(zawierają podatek VAT) w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są poprzez stronę internetową www.e-matgdynia.pl ,telefonicznie lub drogą mailową.
   (zobacz poradnik kupującego)

3.Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli:
- Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia zawierający niezbędne dane do rozpoczęcia przez Sprzedawcę czynności związanych z jego realizacją (przy zamówieniach składanych poprzez sklep internetowy www.e matgdynia.pl) (zobacz więcej n/t składania zamówień)

W przypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, przyjęcie Zamówienia następuje w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem - Sprzedawca rejestruje je ręcznie w systemie zamówień,nadając w ten sposób unikalny numer zamówienia.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania.zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. W interesie Klienta jest chronienie hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź mailową ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie zamówienia, oraz po weryfikacji poprawności zamówienia mail z potwierdzeniem jego przyjęcia do realizacji wraz z niezbędnymi załącznikami wymaganymi przez prawo do jego prawidłowej realizacji.
 
W przypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego odbywa się poprzez wysłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia na nośniku stałym (np mailem) na adres podany przez klienta podczs rozmowy telefonicznej.Potwierdzenie otzymania zamówienia zawierało będzie unikalny numer a także wszystkie niezbędne załączniki wymagane prawem do jego realizacji. (zobacz więcej)

9. Czas rozpoczęcia realizacji potwierdzonego zamówienia następuje:

- Niezwłocznie z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji ( w przypadku płatności przelewem)
-Niezwłocznie w przypadku potwierdzonego przyjętego do realizacji zamówienia przy wybranej opcji zapłaty „za pobraniem”.(zobacz więcej)

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.(zobacz n/t przesyłek więcej)

2. 
Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczana jest w terminie 2-3 dni roboczych za pomocą firmy kurierskiej oraz 2-7 dni roboczych za pomocą Poczty Polskiej. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” do w/wymienionego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).  (zobacz więcej)

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku kosztów transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od wagi przesyłki,rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszt transportu”.
 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy wg życzenia klienta paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru od kuriera),przelewem na konto bankowe sklepu ,oraz gotówką w siedzibie sprzedającego. (zobacz więcej)
 

& 6 Odbiór towaru

1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Podczas odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

3.Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając do nas (tj. Mat Jan Sikora 81-380 Gdynia ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3-11) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy .
(Zobacz szczegóły )

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. W przypadku zastrzeżeń co do zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi oraz – jeżeli gwarancja została udzielona – z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

(Zobacz szczegóły)

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. (zobacz więcej)
 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

3. Regulamin może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zarejestrowani klienci zostaną powiadomieni o zmianach w regulaminie.Stosowna informacja pojawi się również na stronie  www.e-matgdynia.pl.

4. Data opublikowania regulaminu 25/12/2014 r.


alt Regulamin z Zasadami Sprzedaży obowiązujący od 25.12.2014

alt Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu