Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki klient wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji naszego sklepu - w tym również składania zamówień na asortyment sklepu.
Prosimy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku zarejestrowanych klientów sklepu zmian można dokonać poprzez edycję w Panel klienta. W przypadku klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt z nami.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest firma:
                                                     " Mat Jan Sikora "
działający na platformie internetowej pod adresem www.e-matgdynia.pl
z siedzibą  81-261 Gdynia ul.Gen.Orlicz Dreszera 28/IV lok.30 , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do  Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Gdyni wpisany pod numerem 17768/NIP:586-102-46-77., Regon:190647493 zwany także zamiennie „Sprzedającym”.
Kontakt z Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów 58-6611547 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej:
                                              sklep@e-matgdynia.pl

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).
3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Informacji o cookies.

Jakie dane osobowe są nam potrzebne ?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny e-matgdynia.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług Sprzedającego.
Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w następujących celach: zawierania i realizacji oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym  wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz prowadzenia marketingu produktów i usług przez SKLEP MAT. (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.
Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.
2. Złożenie zamówienia - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta lub skorzystania z formularza bezpośrednio na stronie sklepu, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje handlowe. 
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Ochrona Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane.

 

Lp.

Rodzaj i cele przetwarzania danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1

Prawidłowe wykonanie umowy zawartej z klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania)

[imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania/dostawy,  email, adres IP]

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

 

Statystyczne (w tym analizowanie danych w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Sprzedającego)

[adres IP]

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług [adres IP]

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody w celach wyraźnie określonych w treści tej zgody.

Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Uprawnienia przysługujące osobie, której dane osobowe przetwarzamy

  • Osoba, które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
  • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą poczty e-mail, użyć stosownego linka .
  • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pamiętaj że masz prawo:

- dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do przenoszenia danych

-"prawo do bycia zapomnianym"

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Kontakt
Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku pytań związanych z ochroną danych, zbieraniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, dokonania sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz cofnięcia udzielonych zgód lub też sprzeciwu wobec określonych form wykorzystywania danych prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub mailem na info@e-matgdynia.pl.

Zmiana polityki bezpieczeństwa
Informujemy o możliwości  zmiany treści  polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie e-matgdynia.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia Sprzedający przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu